diplomski rad
Korelacija aktivnosti PAI-1 u plazmi i polimorfizma 4G/5G u genu za PAI-1

Merima Čolić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju