završni specijalistički
Intervencije kliničkog farmaceuta u terapiji hospitaliziranih bolesnika na abdominalnoj kirurgiji u općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici

Darija Kuruc (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet