diplomski rad
Glutation peroksidaza i glutation S-transferaza u HepG2 stanicama tretiranim vrstama roda Globularia

Ana Ercegović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju