diplomski rad
Utjecaj antikoagulansa korištenog prilikom uzimanja uzoraka krvi na kromatografsku analizu N-glikana plazmatskih proteina

Matea Ćurčić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju