disertacija
Utjecaj strukturnih i solvatacijskih efekata na nukleofugalnost nekih izlaznih skupina

Mirela Matić (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet