disertacija
Molekularni mehanizmi patogeneze kronične opstrukcijske plućne bolesti

Anita Somborac Bačura (2013)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju