diplomski rad
Određivanje antibakterijske aktivnosti amidinskih derivata 3,4-etilendioksitiofena na anaerobne bakterijske sojeve

Sara Lipovac (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju