disertacija
Uloga D-manoze u profilaksi akutne upale mokraćnog mjehura

Bojana Kranjčec (2012)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet