diplomski rad
Sinteza i karakterizacija amida primakina i derivata cimetne kiseline

Ana Palajsa (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku kemiju