diplomski rad
Utjecaj statina na glikozilaciju plazmatskih proteina i imunoglobulina G

Josipa Periša (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju