diplomski rad
Kvalitativna i kvantitativna analiza flavonoida vrste Laurus nobilis L. (Lauraceae) s područja sjevernog i srednjeg Jadrana

Sanda Čuljak (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova