diplomski rad
Ekspresija izoformi proteina p53 i p73 u stanicama melanoma čovjeka nakon izlaganja gama-zračenju

Lidija Petrović (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku botaniku