diplomski rad
Terapijsko praćenje serumske koncentracije biološkog lijeka infliksimaba

Ana Pocrnja (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju