diplomski rad
Utjecaj koncentracije surfaktanta SDS-a na analizu onečišćenja febuksostata primjenom MEKC metode

Emanuela Jug (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova