završni specijalistički
Usklađivanje farmakoterapije kod prijama na bolničko liječenje

Dina Šincek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet