Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Utjecaj supstituenata na NMR značajke temeljnog bicikličkog prstenastog sustava fluorokinolonskih antibiotika, odnos između NMR kemijskih pomaka, molekulskih opisivača i parametara sličnosti s lijekovima

Jadrijević-Mladar Takač, Milena (2010)
Podaci o radu
Jezik rada engleski
Naslov (hrvatski)Utjecaj supstituenata na NMR značajke temeljnog bicikličkog prstenastog sustava fluorokinolonskih antibiotika, odnos između NMR kemijskih pomaka, molekulskih opisivača i parametara sličnosti s lijekovima
Naslov (engleski)Effects of substituents on the NMR features of basic bicyclic ring system of fluoroquinolone antibiotics and the relationships between NMR chemical shifts, molecular descriptors and drug-likeness parameters
AutorJadrijević-Mladar Takač, Milena
Sažetak rada (hrvatski)
U radu je opisano ispitivanje NMR spektroskopskih značajki trovafloksacin (TVA) mesilata, pefloksacin (PFX) mesilata i ciprofloksacin (CIP) hidroklorida u DMSO-d6 otopini s ciljem da se istraži utjecaj supstituenata i tip soli na NMR parametre bicikličkog fluorokinolonskog i fluoronaftiridonskog prstenastog sustava. Analizom jedno- i dvo-dimenzijskih, homo- i hetero-nuklearnih 1H- i 13C-NMR spektara potvrđena je struktura ispitivanih fluorokinolonskih soli. 1H- i 13C-NMR kemijski pomaci (, ppm) temeljnih prstenastih sustava korelirani su s izračunatim molekulskim opisivačima (relativnom molekulskom masom, Mr, topologijskom polarnom površinom, TPSA, lipofilnošću, miLogP i s volumenom, V) te s parametrima sličnosti s lijekovima poznate biološke aktivnosti, tj. s ligandom G protein-spregnutog receptora (GPCR ligand), ligandom ionskih kanala (ICL), inhibitorom kinaze (KI) i ligandom nuklearnog receptora (NRL) koji su izračunati za monoprotonske katione ispitivanih fluorokinolonskih soli (TVAH+, PFXH+ and CIPH+). 13C-NMR kemijski pomaci (/ppm) C4, C5 i C11 atoma i 1H-NMR kemijski pomaci (/ppm) protona u COOH, H5 i NHn+ ispitivanih fluorokinolonskih soli pokazali su se kao dobri parametri za istraživanje odnosa svojstvo-svojstvo i svojstvo-sličnost s lijekovima poznate biološke aktivnosti. Tako je otkriven kolinearan odnos između 13C-NMR kemijskih pomaka (/ppm) C4, C5 i C11 atoma i izračunatih parametara za sličnost s kinaza inhibitorom (KI-ls) i ligandom nuklearnog receptora (NRL-ls) pored kolinearnosti s TPSA, miLogP, Mr i V (C4 /ppm s TPSA, R = 0,9964; C4 /ppm s miLogP, R = 0,9487; C4 /ppm s Mr, R = 0,9629; C4 /ppm s V, R = 0,8547; C4 /ppm s KI-ls, R = 0,9461 i C4 /ppm s NRL-ls, R = 0,9996; C5 s miLogP, R = 0,9994; C5 s KI-ls, R = 0,9990 i C5 s NRL-ls, R = 0,9510; C11 s TPSA, R = 0,9958; C11 /ppm s KI-ls, R = 0,9481 i C11 /ppm s NRL-ls, R = 0,9994). 1H-NMR kemijski pomaci (/ppm) protona COOH, H5 i NHn+ pokazali su kolinearanost odnosa s TPSA i miLogP, te s izračunatim parametrima za sličnost s kinaza inhibitorom (KI-ls), ligandom nuklearnog receptora (NRL-ls) i GPCR ligandom (GPCRl-ls) (/ppm H u COOH s TPSA, R = 0,9421; /ppm H u COOH s NRL-ls, R = 0,9216; H5 /ppm s miLogP, R = 0,9962; /ppm H5 s KI-ls, R = 0,9969; /ppm NHn+ s TPSA, R = 0,9875; /ppm NHn+ s NRL-ls, R = 0,9948; /ppm NHn+ s GPCR ligandom, R = 0,9873). Rezultati istraživanja su pokazali razliku u eksperimentalnim i izračunatim parametrima za trovafloksacin mesilat u usporedbi s pefloksacin mesilatom i ciprofloksacin hidrokloridom, te je nađena značajna kolinearnost među ispitivanim parametrima ovih fluorokinolonskih antibiotika.
Sažetak rada (engleski)
In the present study, the NMR spectroscopic features of trovafloxacin (TVA) mesylate, pefloxacin (PFX) mesylate dihydrate and ciprofloxacin (CIP) hydrochloride monohydrate were studied in DMSO-d6 solution with the aim of investigating the effects of substituents and the type of salt on the NMR parameters of basic bicyclic fluoroquinolone and fluoronaphthyridone ring systems. For this purpose, the 1H- and 13C- one- and two-dimensional homo- and heteronuclear NMR methods were used. The analysis of 1H- and 13C-NMR spectra confirmed the structures of investigated fluoroquinolone salts. Relationship between 1H- and 13C-NMR chemical shifts of fluoronaphthyridone and fluoroquinolone ring systems and calculated molecular descriptors (MDs) and drug-likeness scores (DLSs), computed for monoprotonic cations of investigated fluoroquinolone salts (TVAH+, PFXH+ and CIPH+) were also explored. The topological polar surface area (TPSA), the parameter of lipophylicity (miLogP), the relative molecular mass (Mr) and the volume (V) of computed molecular descriptors (MDs), as well as the G protein-coupled receptor ligand-likeness (GPCR ligand-ls), the ion channel ligand-likeness (ICL-ls), the kinase inhibitor-likeness (KI-ls) and the nuclear receptor ligand-likeness (NRL-ls) were used in this study. The 1H-NMR chemical shifts of protons in COOH, H5 and NHn+, as well as 13C NMR chemical shifts of C4, C5 and C11 shown to be good parameters in exploration of property-property and property-drug-likeness relationships for investigated fluoroquinolone salts. Thus, collinear relationships between 1H-NMR chemical shifts of protons in COOH, H5 and NHn+ with TPSA and miLogP, as well as with GPCR ligand-ls), KI-ls and NRL-ls were revealed (, ppm H in COOH vs. TPSA, R = 0.9421; , ppm H in COOH vs. NRL-ls, R = 0.9216; , ppm H5 vs. miLogP, R = 0.9962; , ppm H5 vs. KI-ls, R = 0.9969; , ppm NHn+ vs. TPSA, R = 0.9875 and , ppm NHn+ vs. NRL-ls, R = 0.9948). The collinearities between 13C-NMR chemical shifts of C4, C5 and C11 with KI-ls and NRL-ls, as well as with TPSA, miLogP, Mr and V were also revealed (, ppm C4 vs. TPSA, R = 0.9964; , ppm C4 vs. miLogP, R = 0.9487; , ppm C4 vs. Mr, R = 0.9629; , ppm C4 vs. KI-ls, R = 0.9461; , ppm C4 vs. NRL-ls, R = 0.9996; , ppm C5 vs. miLogP, R = 0.9994; , ppm C5 vs. KI-ls, R = 0.9990; , ppm C5 vs. NRL-ls, R = 0.9510; , ppm C11 vs. TPSA., R = 0.9958; , ppm C11 vs. NRL-ls, R = 0.9994 and , ppm C11 vs. KI-ls, R = 0.9481).
Ključne riječi (hrvatski)fluorokionolonski antibiotici trovafloksacin pefloksacin ciprofloksacin 1H-NMR spektroskopija 13C-NMR spektroskopija molekulski opisivači parametri sličnosti s lijekovima QSAR
Ključne riječi (engleski)fluoroquinolone antibiotics trovafloxacin pefloxacin ciprofloxacin 1H-NMR spectroscopy 13C-NMR spectroscopy molecular descriptors (MDs) drug-likeness scores (DLSs) QSAR
Vrsta radaznanstveni rad - izvorni znanstveni rad
Status objave radaobjavljen
Vrsta recenzijerecenziran
Naslov časopisaActa Pharmaceutica
Brojčani podaci2010, Vol. 60, br. 3, str. 237-254
ISSN1330-0075
e-ISSN1846-9558
Datumdatum objave publikacije: 01.09.2010.
Oznaka DOI10.2478/v10007-010-0023-x
URL radahttp://hrcak.srce.hr/53493
Znanstveno područjeBIOMEDICINA I ZDRAVSTVO
Farmacija
Farmacija
UstanovaSveučilište u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijski fakultet
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:163:477512