disertacija
Značajnost koncentracije neurozina i klasterina u diferencijalnoj dijagnostici demencija

Lora Dukić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet