diplomski rad
Zadovoljstvo bolesnika antikoagulacijskom terapijom varfarinom

Martina Drljanovčan (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Centar za primijenjenu farmaciju