završni specijalistički
Uloga ljekarnika u prevenciji raka kože

Maja Pogačić Makek (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku tehnologiju