Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Kvantitativna analiza fenolnih spojeva ljepljivog omana – Inula viscosa (L.) Ait.

Maleš, Željan; Šarić, Franko (2009)