diplomski rad
Učinak DMAG-a i utišavanja Hsp90 na vijabilnost THP-1 stanica

Dubravka Živković (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju