diplomski rad
Utjecaj agonista TLR receptora na vijabilnost THP-1 humanih monocitnih stanica

Tina Smoljanović (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju