diplomski rad
Određivanje utjecaja procesnih parametara na veličinu i zeta potencijal čestica pripravljenih tehnikom sušenja raspršivanjem

Antonio Lepur (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet