disertacija
Ciklodekstrini u mukoadhezivnim mikročesticama lorazepama i risperidona

Mario Jug (2006)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku tehnologiju