diplomski rad
Utjecaj utišavanja i inhibicije Hsp90 na ekspresiju endotelina-1 u THP-1 stanicama

Kristina Brzić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju