diplomski rad
Biokompatibilne lipidno-alginatne nanočestice s velikom uspješnošću uklapanja deksametazona

Lucija Ćorić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku tehnologiju