Stručni rad - Pregledni rad
Analiza kiralnih lijekova kapilarnom elektroforezom

Sertić, Miranda; Nigović, Biljana; Jug, Mario (2010)