Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Identifikacija monakolina i citrinina u crvenoj fermentiranoj riži primjenom LC/MS/MS tehnike

Mornar, Ana; Nigović, Biljana; Sertić, Miranda (2012)