Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Razvoj i validacija HSS-GC-FID metode za određivanje sadržaja lakohlapljivih sastavnica sirupa za iskašljavanje za djecu

Mornar, Ana; Sertić, Miranda; Sertić, Miranda; Lepan, Biljana; Zovko Končić, Marijana (2013)