završni specijalistički
Poremećaj epidermalne barijere i acne vulgaris

Mirna Matas (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku tehnologiju