diplomski rad
Farmakokinetički parametri azatioprina-in silico pristup

Valentina Hil (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova