diplomski rad
Utjecaj mutacija u ribosomskom mjestu A na aktivnost metil-transferaza KamB i NpmA

Antonela Madunić (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za biokemiju i molekularnu biologiju