završni specijalistički
Utjecaj ljekarničke intervencije na stupanj adherencije pacijenata koji koriste antihipertenzivne lijekove

Ana Galić Skoko (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet