završni specijalistički
Sigurnosni aspekti primjene nanofarmaceutika u trudnoći i dojenju

Viktorija Tokić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za farmaceutsku tehnologiju