završni specijalistički
Ljudska mikrobiota: funkcija, modulacija mikrobiote u kliničkim ispitivanjima i implementacija u praksi

Aleksandra Pajić (2017)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet