Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Kvalitativna i kvantitativna analiza flavonoida planike - Arbutus unedo L. (Ericaceae)

Maleš, Željan; Plazibat, Miško; Bilušić Vundać, Vjera; Žuntar, Irena (2006)