Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Spektrofotometrijsko određivanje akteozida u biljnim drogama Plantaginis lanceolatae folium i Plantaginis majoris folium

Gašpar Randić, Zita; Maleš, Željan (2008)