Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Kvalitativna i kvantitativna analiza flavonoida listova masline - Olea europaea L.

Maleš, Željan; Tučkar, Dubravka (1998)