Stručni rad - Stručni rad
Chamomillae flos : o vrednovanju droge i njezinog ekstrakta

Kalođera, Zdenka; Petričić, Jovan; Starčević, Sanja; Maleš, Željan (1987)