Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Makromolekulski prolijekovi. XII. Konjugati primakina: Sinteza i preliminarno ispitivanje antimalarijskog djelovanja

Rajić, Zrinka; Kos, Gabrijela; Zorc, Branka; Singh, Prati Pal; Singh, Savita (2009)