diplomski rad
Arilesterazna aktivnost paraoksonaze 1 u uzorku seruma, EDTA, citratne i heparinske plazme

Ana Franjko (2015)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za medicinsku biokemiju i hematologiju