Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Toksični učinci Ustilago maydis i fumonizina B1 u štakora

Pepeljnjak, Stjepan; Petrik, Jozsef; Šegvić Klarić, Maja (2005)