Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
Toksikogenost vrsta Fusarium izoliranih s neobranog kukuruza

Cvetnić, Zdenka; Pepeljnjak, Stjepan; Šegvić, Maja (2005)