disertacija
Pouzdanost različitih jednadžbi procjene glomerularne filtracije u klasifikaciji stadija endemske nefropatije

Mirjana Fuček (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet