Znanstveni rad - Pregledni rad
Putovanje kroz interakcije proteinskih kinaza aktiviranih mitogenima i okratoksina A

Rumora, Lada; Žanić Grubišić, Tihana (2009)