Znanstveni rad - Pregledni rad
Oksidacijski stres i stanična smrt

Rumora, Lada; Petrik, Jozsef; Žanić Grubišić, Tihana (2003)