završni specijalistički
Kemijski fingerprint u identifikaciji i kontroli kakvoće kompleksnih biljnih uzoraka

Kristina Janeković Petras (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova