diplomski rad
Optimizacija predobrade uzoraka ekstrakcijom čvrstom fazom za određivanje azatioprina, 6-tiogvanina i folne kiseline

Anica Rebrina (2018)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet
Zavod za analitiku i kontrolu lijekova