Paginacija

Čepelak, Ivana, Čvorišćec, Dubravka
Zašto treba prepoznati makroenzime?
Sertić, Miranda, Mornar, Ana, Salapić, Ana, Šepetavc, Martina, Juričić, Živka
Znanje, stavovi i mišljenja roditelja o dodacima prehrani: važnost savjetodavne uloge ljekarnika
Grdinić, Vladimir
Znanost na tlu Hrvatske prije prvih narodnih vladara
Zovko, Marijana, Kosalec, Ivan, Kalođera, Zdenka, Partl, Anamarija, Pepeljnjak, Stjepan
Značajke, kemizam i uporaba lišaja
Gašparac, Petra
Značenje i uloga bibliografskih i citatnih baza podataka
Antolić, Andrea, Bojić, Mirza
Značenje reakcija biotransformacija u pojavi idiosinkratskih reakcija lijekova
Asperger, S., Pavlović, D ., Klasinc, L., Stefanović, D., Murati, I.
a-Hydrogen exchange in the Re action of 2-phenylethyldimethylsulphonium ion with base in aqueous solution and of 2-penylethyltrimethylammoni um ion with base in aqueous and alcoholic solution
Poje, Goran, Rajić, Zrinka
lnhibitori histonskih deacetilaza kao protutumorski lijekovi
Momčilović, Berislav, Ivičić, Nikola, Bošnjak, Ivanka, Stanić, Gordana, Ostojić, Zvonimir, Hrlec, Goran
»Više nije bolje« - Prilog procjeni toksikološkog rizika olova i kadmija te herbicida linuron, fluazifop-p-butyl i cycloxydim u osušenom cvijetu kamilice (Chamomilla recutita L. Rauschert)
Kušan, Fran
Über die systematische Bewertung gewisser Merkmale im Formenkreise von Parmelia conspersa sensu lat. : kritische bemerkungen zu neuen Parmelia conspersa-Formen in Jugoslavien
Vađunec, Dalia, Bach-Rojecky, Lidija
Čimbenici koji mogu utjecati na učinkovitu i sigurnu primjenu nesteroidnih antiinfamatornih lijekova
Pepić, Ivan
Štetni učinci sunčevog ultraljubičastog zračenja

Paginacija