završni specijalistički
Praćenje vrijednosti INR u pacijenata s fibrilacijom atrija na terapiji varfarinom: prospektivno opservacijsko istraživanje

Maja Kuharić (2016)
Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet